Спеціалізація «Трикотажне виробництво»

 1. Історія України
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Культурологія
 4. Основи філософських знань
 5. Економічна теорія
 6. Основи правознавства
 7. Соціологія
 8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 9. Фізичне виховання
 10. Вища математика
 11. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 12. Основи креслення
 13. Основи технічної механіки
 14. Загальна електротехніка з основами електроніки
 15. Основи автоматизації технологічних процесів
 16. Безпека життєдіяльності
 17. Основи екології ОПП)
 18. Історія стилів та матеріальної культури
 19. Основи стандартизації та управління якістю продукції
 20. Матеріалознавство
 21. Технологія виробництва
 22. Обладнання виробництва
 23. Ремонт та налагодження обладнання
 24. Економіка. організація та планування виробництва
 25. Основи охорони праці
 26. Дизайн текстильних виробів
 27. Спец рисунок
 28. Живопис
 29. Основи композиції
 30. Кольорознавство та колористика виробів
 31. Основи педагогіки та методика викладання
 32. Основи психології
 33. Прикладна інформатика
 34. Інформаційна культура студента
 35. Основи підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту
 36. Основи проектування
 37. Проектування за завданням промисловості
 38. Обробка тканин і трикотажу
 39. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря
 40. Прикладне мистецтво текстилю
 41. Навчальна практика з заправки обладнання
 42. Дизайн трикотажу
 43. Технологія та дизайн кругло-панчішного  виробництва
 44. Конструювання трикотажних виробів
 45. Технологія та дизайн трикотажно – швейного виробництва
 46. Основи ткацького виробництва та дизайн тканин
 47. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 48. Охорона праці в галузі