Спеціальність «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (ПМКс)

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Культурологія

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Економічна теорія

Соціологія

Основи правознавства

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Історія мистецтв

Основи теорії дизайну

Основи композиції

Кольорознавство

Основи пластичної анатомії

Основи креслення і нарисної геометрії

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Охорона праці

Безпека життєдіяльності

Основи екології

Етика ділового спілкування

Санітарія та гігієна

Економіка та організація діяльності

Основи психології

Рисунок

Живопис

Історія костюма та зачіски

Спецкомпозиція

Матеріалознавство

Проектування та обладнання

Технологія перукарських робіт

Декоративна косметика та грим

Постиж

Художнє моделювання зачіски

Дипломне проектування

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Основи педагогіки

Прикладна інформатика

Комп’ютерна графіка

Охорона праці в галузі

Основи підприємництва, маркетингу та менеджменту

Методика викладання

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Практикум з рисунку

Навчальна практика