Правила прийому до ХКТД

Розміри оплати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
„ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ”
KCTD-logo-small

оголошує прийом студентів на 2018-2019 навчальний рік на базі  9 та 11 класів,
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» 
за державним замовленням та на контрактній основі з таких спеціальностей:

Витяг  з Єдиної державної електронної бази з питань освіти ЛВ №00807-000032 .

вступ 2018 01вступ 2018 012JPG

Прийом документів проводиться:

 • на денну форму навчання на базі  9 класів
 • з 02 липня до 14 липня 2018 року для осіб, які мають право складати вступні екзамени;
 • з 15 липня до 22 липня 2018 року проведення вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • на денну форму навчання на базі  11 класів
 • з 12 липня до 01 серпня 2018 року для осіб, які мають право складати творчі конкурси;
 • з 12 липня до 08 серпня 2018 року для осіб які поступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • з 02 серпня до 07 серпня 2018 року проведення вступних іспитів, творчих конкурсів
 • на заочну форму навчання:
 • з 12 липня до 07 серпня 2018 року для осіб, які мають право складати вступні екзамени  творчі конкурси;
 • з 12 липня до 11 серпня 2018 року для осіб які поступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
 • з 08 серпня до 11 серпня 2018 року  проведення вступних іспитів, творчих конкурсів
 • Для іноземців

            прийом документів  з 11 липня по 30 жовтня 2018року,

            вступні випробування 30 жовтня 2018 року ,

зарахування  до 01 листопада 2018 року

Термін зарахування вступників:

 • на денну форму навчання за державним замовленням на базі 9 класів –  не пізніше           00 год., 30 липня 2018 року;
 • на денну форму навчання за державним замовленням на базі 11 класів –  не пізніше    00 год., 14 серпня  2018 року;
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (після зарахування на місця державного замовлення відповідного спеціальності )на базі 9 класів – не пізніше 02 серпня 2018 року, на базі 11 класів –не пізніше – 17 серпня 2018 року;
 • на заочну форму навчання – не пізніше 17 серпня 2018 року.

Для вступу до коледжу подати такі документи:

 • документ державного зразка про повну або базову загальну середню освіту;
 • паспорт України у формі картки та витяг до нього по досягненню 14-річного віку;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених у Правилах прийому до ДВНЗ „ХКТД” в 2018, 2017, 2016 роках.

 

Зараховані забезпечуються гуртожитком і стипендією

Адреса коледжу: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 3

Телефон: 700-36-23, 700-36-25, 0962796275

KCTD-logo-small

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ”

В 2018 РОЦІ

1


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Microsoft Office Word 2007 (скачать)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

PDF формат (скачать)


34

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 

– документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

– свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності),

– ідентифікаційний  код

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

– копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

– копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.,

– копію ідентифікаційного  коду.