Правила прийому до ХКТД

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ”

В 2018 РОЦІ

1


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Microsoft Office Word 2007 (скачать)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

PDF формат (скачать)


34

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 

– документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

– свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності),

– ідентифікаційний  код

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

– копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

– копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.,

– копію ідентифікаційного  коду.