Облік і оподаткування | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Облік і оподаткування

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація: «Молодший спеціаліст в області обліку та оподаткування»

Метою підготовки молодшого спеціаліста – є підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати облікову інформацію для управління виробництвом підприємств, організацій, сфери послуг та побуту. Базами практик для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Облік і оподаткування» є підприємства текстильної та трикотажної промисловості, бухгалтерії обласних управлінь, банківські установи міста Харкова, які на сьогоднішній день мають найбільш сучасне обладнання та технології, володіють передовими методами організації та управління виробництвом конкурентноспроможноїпродукції.Післязакінченняколеджунашівипускникипрацюютьфахівцями на виробництві, у сфері послуг, управлінських структурах, на підприємствах, організаціях усіх форм власності.   

st_f_11