Загальна характеристика ДВНЗ “ХКТД”

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ»

kol_seg_1

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» має багаторічний досвід підготовки спеціалістів.
Коледж заснований у 1934 році, він називався Харківський швейно-текстильний технікум і був підпорядкований Управлінню Навчальних закладів Народного комісаріату легкої промисловості УРСР.
У зв’язку з різними обставинами назва технікуму кілька разів змінювалась, технікум переходив у підпорядкування до різних управлінь та міністерств. Наказом від 20.06.1997р. №218 Міністерства освіти України Харківський механіко-технологічний технікум та Харківський державний текстильний технікум ліквідовані при реформуванні мережі вищих навчальних закладів на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів», на їх базі створено Харківський текстильний технікум.
Наказом від 04.04.2008р. №296 Міністерства освіти України Харківський текстильний технікум було перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну».
Коледж підпорядковується Міністерству освіти і науки України, має державну форму власності. Готує молодших спеціалістів на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання, за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб з 7 спеціальностей та 5 спеціалізацій:

Шифр та найменування
галузі знань
Код та найменування спеціальності Спеціалізація  
02 Культура і мистецтво О22 Дизайн Графічний дизайн  
Перукарське мистецтво та декоративна косметика  
07 Управління та
адміністрування
076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології
та інженерія
Хімічні технології
та інженерія
 
18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості Моделювання та конструювання промислових виробів  
 
Швейне виробництво  
Виробництво та дизайн тканин, трикотажу та пряжі  
 
 

Всі спеціальності ліцензовані (Ліцензія  АЕ № 636009 ) і акредитовані.