Студентське самоврядування | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Студентське самоврядування

На засідання старостата 26.05.2023 року були оголошені результати виборів на посаду Голови студентського самоврядування коледжу. За підрахунками переможцем виборів стала студентка групи МК-11 Живолук І.В. з кількістю голосів – 161. Студентам Халовій І.О. та Тесленку К.С. було запропоновано посаду заступників Голови студентського самоврядування.

 

 

  • Живолуп Ірина Віталіївна, Голова студентського самоврядування, студентка 1 курсу Спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Моделювання та конструювання промислових виробів»

 

  • Тесленко Кирило Сергійович, заступник Голови студентського самоврядування, студент 2 курсу Спеціальності 101 «Екологія»

 

  • Халова Ірина Олександрівна, заступник Голови студентського самоврядування, студентка 1 курсу спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн».Студентське самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, яка визнана адміністрацією коледжу та здійснюється студентами відповідно до завдань.

Студентське самоврядування сприяє забезпеченню виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про студентське самоврядування ДВНЗ «ХКТД».

Члени студентського самоврядування беруть участь у засіданнях педагогічної ради коледжу та конференціях трудового колективу.

Співпраця органів студентського самоврядування з адміністрацією коледжу спрямована на вирішення питання навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення освітнього процесу, підвищення якості навчання, забезпечення творчих, духовних та інших інтересів студентів, зростання соціальної активності та відповідальності у студентської молоді.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків;
  • проведення національно-патріотичних, організаційних, просвітницьких, дослідницьких, спортивних, оздоровчих, культурно-мистецьких та інші заходів;
  • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів освіти;
  • пропаганда здорового способу життя.

У березні 2021 року шляхом таємного голосування відбулися вибори голови студентського самоврядування. Головою стала Коваленко Анастасія Михайлівна, яка навчається на спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», спеціалізація «Моделювання та конструювання промислових виробів».

     

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування «Студентська текстильна республіка» Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну»

Положення про студ.самовряд.

Положення про студ.самовряд.ост.

Положення про Студентське самоврядування

 

Інформація та склад студентського самоврядування

strykt_styd_radu

zasob_mas_inf

soc_org

У коледжі діє студентське самоврядування у формі студентської текстильної республіки коледжу і гуртожитку – це самостійна діяльність студентів, яка сприяє навчальній, дослідно-пошуковій роботі та творчості студентської молоді, направляє громадське життя, забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє створенню відповідних умов для проживання і відпочинку.

golovna_2

Структура студентського самоврядування ДВНЗ «ХКТД»

golovna_3

Структура студентського самоврядування гуртожитку ДВНЗ «ХКТД»

Рада самоврядування спільно з педагогічним колективом коледжу проводить виховну, роз’яснювальну та культурно-масову роботу серед студентів. Студентське самоврядування веде боротьбу зі шкідливими звичками серед студентів. Проводяться заходи: “Дні без куріння”, рейди з метою боротьби з палінням, профілактичні бесіди, лекції, екскурсії. Активну участь студентська текстильна республіка бере у виховних заходах коледжу та гуртожитку.