Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

На спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” здійснюється підготовка економістів, які працюють на підприємствах різних форм власності. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що потреба в економістах та бухгалтерах залишається постійною.
     Базами практик для підготовки молодших спеціалістів напрямку “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” є підприємства текстильної та трикотажної промисловості, банківські установи м. Харкова, які на сьогоднішній день мають сучасне обладнання та технології, володіють передовими методами організації та управління виробництвом та є стабільними виробниками продукції, що відповідають рівню закордонних аналогів.
    Після закінчення коледжу наші випускники можуть працювати економістами не тільки на виробництві, але і в сфері послуг, в управлінських структурах, в науково – дослідницьких установах та на підприємствах різної направленості.

 

1213