Підприємництво та торгівля | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Підприємництво та торгівля

Спеціальність: 076 «Підприємництво та торгівля»

Ця спеціальність спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з організації комерційної та біржової діяльності, маркетингу послуг та інтернет маркетингу, реалізації цінової та асортиментної політики, електронної комерції, рекламної діяльності та SMM, ведення онлайн бізнесу, бренд-менеджменту та розробки інтернет стратегій просування. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Випускник спеціальності може бути затребуваний на підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, банківських та фінансово-кредитних установах, державної служби, агентствах з нерухомості, інвестиційних, трастових, майнових та пенсійних фондів.