Екологія | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Екологія

Спеціальність: 101 «Екологія»

 

В екологічному секторі суспільного буття цивілізованих країн важливе місце займає контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів в більшості галузей економіки, впровадження проектів і програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення).

Еколог – це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Екологи вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз розвитку ситуації. Фахівці в галузі екології досліджують і контролює діяльність шкідливих виробництв, стежить за утилізацією радіоактивних відходів. З’ясовують причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу.

Основним завданням екологів є розвиток в суспільстві екологічної свідомості – підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище, поширення кращих практик.

Чому слід обрати спеціальність 101 «Екологія» у нашому коледжі?

Екологія відіграє важливу роль у модній індустрії, тому що у виробництві та розповсюдженні одягу використовуються багато ресурсів і матеріалів, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Крім того, модна індустрія виробляє велику кількість відходів та викидів забруднюючих речовин.

В цілому, екологічні питання стають все більш важливими в модній індустрії, і виробники одягу з кожним роком намагаються ставати все більш екологічними та стійкими.

Випускники спеціальності «Екологія» продовжують своє навчання в університетах Харкова та України, після чого  отримують роботу на підприємствах України, екологічних інспекціях, державних підрозділах екологічного напрямку, у проектних та науково-дослідних організаціях за фахом.

Якісна освіта в галузі Екології – запорука успіху соціально-економічного процвітання країни.