Екологія | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Екологія

Спеціальність: 101 «Екологія»

 Впродовж мільйонів років Земля породжує та впорядковує життя, стигле колосся колишеться за вітром, щебечуть птахи у височині, зелене мереживо лісів дає притулок різним звірям, вирує життям океан.
  Забруднюється атмосфера, ґрунти, гідросфера, руйнується середовище життя, накопичуються відходи в результаті недбалого господарювання людини. Хто допоможе вирішити ці проблеми?
ЕКОЛОГИ
   Наш випускник має бути підготовлений до роботи спеціаліста-еколога, спроможного вирішувати широке коло питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів при їх переробці.
    Технік-еколог може працювати у спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких, учбових установах та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також питання охорони праці на виробництві.

29 30
31 32