Спеціальність «Моделювання та конструювання промислових виробів» (МКс)

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи філософських знань

Соціологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи правознавства

Економічна теорія

Культурологія

Фізичне виховання

Вища математика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи креслення

Безпека життєдіяльності

Рисунок

Живопис

Комп’ютерна графіка

Основи екології

Основи стандартизації та управління якістю продукції

Матеріалознавство

Основи технології виробів

Устаткування для виготовлення виробів

Економіка, організація та планування виробництва

Основи конструювання виробів

Художнє проектування виробів

Основи охорони праці

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Основи педагогіки та методика викладання

Основи психології

Основи САПР виробництва

Інформаційна культура студента

Основи маркетингу та менеджменту

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Історія стилів у мистецтві та костюмі

Основи прикладної антропології та біомеханіки

Технологія виготовлення виробів з різних матеріалів

Конструювання виробів з різних матеріалів

Практикум з проектування виробів

Спеціальне обладнання для виготовлення виробів

Оздоблення одягу

Основи композиції

Охорона правці в галузі

Перспектива

Індивідуальне виготовлення виробів

Навчальна практика