Система безперервної освіти | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Система безперервної освіти

Система безперервної освіти

Багато років у коледжі ефективно діє, постійно розширюється і вдосконалюється система безперервної підготовки фахових молодших бакалаврів. Після закінчення коледжу згідно з договорами студенти продовжують навчання в провідних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Харкова та інших міст України.
Коледжем укладено угоди з такими навчальними закладами, як:
1. Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА).
2. Національний технічний університет «ХПІ».
3. Київський національний університет технології та дизайну.
4. Харківський національний економічний університет (ХНЕУ).
5. Харківський торгівельно-економічний інститут (КНТЕУ).
6. Полтавський університет економіки та торгівлі.
7. Херсонський національний технічний університет.
8. Харківська національна академія міського господарства.
9. Університет банківської справи Національного банку України.
10. Харківський державний університет харчування та торгівлі.
11. Харківський державний університет будівництва та архітектури.
12.Київський національний університет культури і мистецтв.
13. Харківський національний університет радіоелектроніки.
14. Гуманітарний університет «Українська народна академія» та інші.
Завдяки інтегрованим навчальним планам випускники коледжу вступають на 2-3 курси перелічених ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, як денної, так і заочної форми. Щорічно кожним ЗВО виділяється декілька бюджетних місць для випускників коледжу.

sys_bezp_osv1

sys_bezp_osv2