Правова робота

НАКАЗ

План 1

План 2
Наказ

План на 2017 1

План на 2017 2 с.

План на 2017 3 с.

План антикорупційної програми 1с.

План антикорупційної програми 2с.

План антикорупційної програми 3с.

План антикорупційної програми 4с.

План антикорупційної програми 5с.

План антикорупційної програми 6с.

Антикорупційна программа 1

Антикорупційна программа 2

Антикорупційна программа 3

bezymyannyj

bezymyannyj2

Аналітична інформація про стан організації правової роботи
за ІІ півріччя 2015 року
у ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»
станом на 15.12.2015 р.

Відповідно до вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26 листопада 2008 року № 1040 у ДВНЗ «ХКТД» (далі навчальний заклад) створено юридичну службу у складі 2 осіб: помічник директора з юридичних питань та юрисконсульта фахівця (провідного), які безпосередньо підпорядковані керівнику навчального закладу.
За функціональними обов’язками помічник директора з юридичних питань Осипенко В.В. веде безпосередньо юридичний супровід кадрової служби, відділу бухгалтерського обліку, адміністративно-господарські питання, є заступником голови спеціального підрозділу з питань запобігання та протидії корупції, заступником голови комітету з конкурсних торгів та головою консультаційної комісії з питань надання роз’яснень чинного законодавства для співробітників, студентів та їх батьків.
Юрисконсульт фахівець (провідний) Багіна Г.А. повністю забезпечує юридичний супровід студентів, в тому числі іноземних студентів (оформлення посвідок на тимчасове проживання, представлення їх інтересів у Державній міграційній службі в Харківській області, допомога у страхуванні життя та оформлення медичного страхового полісу), дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (дотримання законодавства щодо призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам). Постійно веде профілактично – виховну роботу зі студентами коледжу, надає методично-консультаційну допомогу керівникам навчальних груп, викладачам та співробітникам коледжу. Багіна Г.А. є головою комісії з надання додаткових соціальних гарантій студентам коледжу (право пільгового проїзду у метрополітені), відповідальною особою за виконання умов договору про організацію перевезень Харківським метрополітеном студентів за пільговим тарифом, заступником голови комісії соціального страхування в коледжі.
Багіна Г.А. є членом консультаційної комісії з питань надання роз’яснень чинного законодавства для керівників навчальних груп, студентів та їх батьків, а також бере постійну участь у роботі психолого-медико-педагогічної служби коледжу.
Разом з тим, за відсутністю одного з фахівців, другий повністю здійснює правове забезпечення з усіх питань.
У другому півріччі 2015 року діяльність юридичної служби була направлена на проведення заходів щодо вдосконалення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання не виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 року № 1684.
Юридична служба забезпечена службовими кабінетами, телефонним зв’язком та локальною мережею, юридичною літературою. Для роботи юриної служби коледж передплачує збірник «Офіційний вісник України». Ведеться облік законодавчих та інших нормативно-правових актів в журнальному варіанті та підтримується їх контроль в електронному вигляді.
Протягом звітного періоду юридичною службою працівникам та студентам було надано більше 321 роз’яснення чинного законодавства.
Було проведено 14 загальних семінарських занять:
1.Про дотримання Закону України «Про запобігання корупції» – 2 заняття.
2.Про виконання Закону України «Про вищу освіту» – 2 заняття.
3.Про належні виконання посадових інструкцій та дотримання трудової дисципліни викладацьким складом коледжу – 2 заняття.
4.Про виконання Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частині юридичного статусу іноземних студентів» – 1 заняття.
5.Про виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»- 1 заняття.
Крім того, з 07.12.2015р. по 12.12.2015р. в рамках Всеукраїнського тижня права юридичної службою було проведено :
-2 лекції за темами «Приватні підприємці та наймані робітники» та «Правила укладання трудового договору» спільно з Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Харківській області;
-1 лекція за темою “Адміністративна відповідальність за тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин» спільно з Дзержинським районним відділом Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області;
-1 лекція на тему «Адміністратівна та кримінальна відповідальність неповнолітніх згідно з чинним законодавством» спільно зі Службою у справах дітей Дзержинського району Управління служби у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;
-1 лекція за темою «Стоп насильству у сім’ї» спільно з Харківським міським управлінням юстиції;
-1 лекція за темою: «Студенське самоврядування у ВНЗ» спільно з Національним університетом «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого».
У ІІ півріччі 2015 року претензій та позовів зі сторони громадян та суб’єктів господарювання до коледжу не надавалося.
Протягом звітного періоду було перевірено та завізовано наказів з основної діяльності – 188, з кадрових питань – 340, стосовно студентів-126, господарських договорів – 31.
Обов’язків, що не належать або виходять за межі компетенції юридичної служби, не покладалося.

Помічник директора з юридичних питань                В.В.Осипенко

Юрисконсульт (провідний)                                     Г.А.Багіна

«Затверджую»
Директор ДВНЗ
«Харківський коледж текстилю та дизайну»
____________О.А.Ємельянова
«____» грудня 2015р. р.

ПЛАН
роботи уповноваженого підрозділу ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» з питань запобігання і виявлення корупції на 2016 рік.

Назва заходів з питань запобігання і виявлення корупції Відповідальні особи Термін виконання Відмітка про виконання
1 Надання інформації про факти виявлення корупційних правопорушень працівниками ДВНЗ «ХКТД» керівникам навчального закладу та до правоохоронних органів. Нєнахова Л.П.

Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

Постійно  
2 Надання роз’яснень структурним підрозділом та окремим працівникам щодо дотримання антикорупційного законодавства. Осипенко В.В.

Багіна Г.А..

Постійно  
3. Контроль за проведенням екзаменів та захистом курсових робіт. Уповноважений підрозділ у повному складі Постійно  
4. Контроль за здійсненням процедури щодо  закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. Уповноважений підрозділ у повному складі Постійно  
5. Контроль за роботою приймальної комісії. Уповноважений підрозділ у повному складі Липень-серпень 2016р.  
6. Вжиття заходів до виявлення конфлікту .інтересів та сприяння їх усунення. Уповноважений підрозділ у повному складі Постійно  
7. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Уповноважений підрозділ у повному складі Постійно  
8. Виявлення сприятливих за вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників ДВНЗ «ХКТД» та внесення їх керівникові навчального закладу пропозицій щодо усунення таких ризиків. Нєнахова Л.П.

Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

Постійно  
9. Ведення обліку працівників ДВНЗ «ХКТД», притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Багіна Г.А. Постійно  
10. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання і виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Нєнахова Л.П.

Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

Постійно  
11. Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників ДВНЗ «ХКТД» щодо вчинення корупційних правопорушень та проведення службових розслідувань. Уповноважений підрозділ у повному складі Постійно  
9 Надання пропозицій керівникові навчального закладу щодо проведення ротацій кадрового складу з метою профілактики недопущення корупційних правопорушень. Нєнахова Л.П.

Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

Постійно  
10 Організація та проведення семінарських занять з працівниками ДВНЗ «ХКТД» щодо дотримання чинного законодавства з питань запобігання та протидії  корупції. Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

За окремим графіком  
11 Ініціювання перед керівником навчального закладу питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності  з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань. Нєнахова Л.П.

Осипенко В.В.

Багіна Г.А.

За необхідністю  
12 Проведення  протокольних засідань уповноваженого підрозділу із запрошенням керівництва навчального закладу та керівників структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції. Уповноважений підрозділ у повному складі    

        

Голова уповноваженого підрозділу ДВНЗ «ХКТД»

заступник директора з НВР                                               Л.П.Нєнахова

Перший заступник голови підрозділу –

помічник директора з юридичних питань                           В.В.Осипенко