Наглядова рада | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Наглядова рада

Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

Склад наглядової ради

Харківського фахового коледжу технологій та дизайну

Олександр Білоусов – директор комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім.В.Г.Короленка» Харківської обласної ради, віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціації тифлопедагогів України», заслужений працівник освіти України.

Олег Литвин – доцент, професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Української інженерно-педагогічної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Віктор Моісєєв – професор кафедри хімічної техніки та промислової екології навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, професор ВАК.

Юрій Поліщук – директор приватного підприємства фірми «Слобожанка».

Марія Татарінцева – голова обласної профспілки працівників текстильної та легкої промисловості, заслужений працівник промисловості України.

Положення про Наглядову раду ДВНЗ ХКТД
Стейкхолдери Харківського фахового коледжу технологій та дизайну

Забезпечення якості фахової передвищої освіти є багатоаспектним процесом, який потребує взаємодії всіх учасників освітнього процесу й зацікавлених осіб.

Сучасні тенденції в галузі освіти, інноваційні процеси, що відбуваються в закладах фахової передвищої освіти, зумовлюють використання теорії стейкхолдерів, яку розглядають як один із напрямів менеджменту, що обґрунтовує стратегію розвитку освіти з позиції врахування інтересів усіх зацікавлених осіб та організацій, установ.

Запорукою успішної та якісної підготовки майбутніх фахівців, формування фахових компетентностей на сучасному етапі розвитку фахової передвищої освіти є врахування закладом освіти інтересів усіх зацікавлених осіб та його здатності до взаємодії зі стейкхолдерами, колом осіб, які є зацікавленими у майбутніх випускниках, у зовнішньому та внутрішньому освітньому середовищі.

Механізми взаємодії зі стейкхолдерами та форми співпраці закладу освіти з різними групами стейкхолдерів дає змогу врахувати не лише потреби галузі, а й регіональні особливості щодо підготовки фахівців, перспективний досвід підготовки відповідних фахівців, впровадити інноваційні освітні та виробничі технології.

До цієї групи стейкхолдерів, перш за все, відносяться численні роботодавці, фахівці-професіонали, які добре знають, якими компетентностями має володіти випускник закладу фахової передвищої освіти за певною спеціальністю, викладачі закладу освіти, а також самі здобувачі освіти та їхні батьки.

Діалоги зі стейкхолдером вкотре доводять, що такий спосіб спілкування є важливою частиною в навчанні майбутніх фахівців.

Положення-про-стейкхолдерів

 

У Харківському фаховому коледжу технологій та дизайну проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів щодо якості освітньо-професійних програм та якості освітньої діяльності.

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

 

Результати опитування для роботодавців