Система працевлаштування випускників | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Система працевлаштування випускників

Система працевлаштування випускників

Працевлаштування випускників коледжу здійснюється за багаторівневою системною плановою роботою з метою поетапного пошуку місць потенційного працевлаштування з подальшим гнучким коригуванням отриманого банку місць розподілу напередодні фактичного розподілу.

DSCN3186 (хімчистка 1) (хімчистка)
(хімчистка) (2)

Система працевлаштування коледжу може бути представлена структурною схемою Мал. 1.
Уся робота в цілому може бути умовно поділена на такі етапи:
• проведення загального пошуку місць працевлаштування шляхом безпосереднього визначення потенційних місць майбутнього працевлаштування;
• пошук місць розподілу за каналами Громадського центру зайнятості, центру кар’єри, створеного за ініціативою коледжу; центр кар’єри співпрацює з обласним, міським та районним центрами зайнятості згідно з укладеними угодами та планами заходів;
• проведення роботи з батьками випускників з пошуку пропозицій до розподілу;
• проведення бізнес – і тренінг-семінарів для студентів-випускників;
• участь в обласних заходах: «День кар’єри», «Ярмарка вакансій» за підтримки обласного та районного центрів зайнятості;
• працевлаштування згідно з листами-запитами з підприємств, організацій, установ;
• організація та проведення колезьких заходів «Круглих столів», «Координаційний форум» з керівниками підприємств та організацій галузі з можливістю безпосередньої участі представників випускних груп коледжу тощо.
Система працевлаштування містить так звані угоди домовленості між роботодавцем, який фактично висловлює бажання прийняти на роботу випускника, підкріплене офіційним листом-запитом з мокрою печаткою; навчальним закладом, який здійснює розподіл з оформленням протоколу розподілу, скріпленого підписами членів комісії з розподілу, призначених згідно з наказом по коледжу; студентом-випускником, який визначає для себе ту чи іншу пропозицію підприємств в ході попереднього розподілу та закріпляє свою згоду, як у протоколі розподілу, так і при отриманні направлення на роботу у книзі реєстрації відділу кадрів особистим підписом.
Цей механізм може бути розглянутий, як фактична тристороння угода: підприємство-коледж-випускник. Всі етапи розподілу спрямовані на створення умов для вибору випускником оптимальних для нього варіантів у виборі роботи. Розподіл за такою системою дає можливість надати усім випускникам можливість майже 100% працевлаштування, а побальний рейтинг дозволяє здійснювати вибір пріоритетних місць для працевлаштування усіма студентами на загальних засадах.

Shema1

Мал. 1 Система працевлаштування в коледжі

IMG_2386 DSC_0176
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA