Ваучер на навчання | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Ваучер на навчання

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Право на одноразове отримання ваучера на навчання мають:

-особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення пенсійного віку;

-особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України у звʼязку із скороченням чисельності, штату або за станом здоровʼя до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років.

-особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією проти України, до досягнення ними пенсійного віку, за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

-внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

-особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

-особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

-особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Презентація ВАУЧЕР ЗО 2024