Курси довузівської підготовки | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Курси довузівської підготовки

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

Для створення умов підготовки громадян України та іноземних громадян до вступу у ВНЗ України у коледжі діють курси довузівської підготовки. Курси організовано відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту ХФКТД, керуються Положенням про курсову підготовку.
Головним завданням курсів є:
– створення умов для отримання освіти на рівні, вищому від державних стандартів загальної середньої освіти;
– підвищення рівня знань учнів і студентів коледжу;
– забезпечення умов для індивідуального навчання;
– відбір обдарованої учнівської молоді для підготовки для вступу у вищі навчальні заклади тощо.
Курси довузівської підготовки створюють сприятливі умови для самовираження особистості слухачів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей.
Навчальна діяльність здійснюється відповідно до навчального плану, який щороку затвержується методичною радою. Розширення та поглиблення знань слухачів здійснюється на основі обов’язкового засвоєння базового компонента середньої освіти.
Слухачі мають право користуватися аудиторним фондом, лабораторіями та технічними засобами навчання, читальним залом у порядку встановленому керівництвом коледжу.
В складі курсів функціонують:
– підготовчі курси для молоді, яка бажає вступити до коледжу з числа
громадян України та іноземних громадян;
– групи поглибленої підготовки для учнів (9-11клас), 8, 6, 3 місячні
підготовчі курси для учнів 11-х класів;
– очне відділення;
– заочне відділення;
– денне відділення;
– вечірнє відділення;
– очно-заочне відділення.