Економіка підприємства | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Економіка підприємства

Спеціальність: 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кваліфікація: «Молодший спеціаліст з економіки підприємства»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу. Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами.
Після закінчення коледжу наші випускники можуть працювати не тільки на виробництві, але і в сфері послуг, в управлінських структурах, в науково – дослідницьких установах та на підприємствах різної направленості.

st_f_9