Навчальна практика «Шрифти» спеціальності «Дизайн»,«Графічний дизайн» | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Навчальна практика «Шрифти» спеціальності «Дизайн»,«Графічний дизайн»

З 30.10 по 14.11.2017 розпочата навчальна практика «Шрифти»

спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізацї «Графічний дизайн»

A262YlH

Мета та завдання навчальної практики

1.1 Мета навчальної практики «Шрифти»:

– набуття студентами первинних навичок виконання об’єкту дизайну;

– формування у студентів високої культури практичного застосування шрифтів у продуктах графічного дизайну.

         1.2.Завдання навчальної практики «Шрифти»:

– формування практичних навичок роботи зі шрифтами в області графічного дизайну;

– застосування стилістичного розмаїття шрифтів у графічному дизайні;

– застосування композиційних засобів для вирішення основних завдань графічного дизайну.

                                      1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

1. Закони будови літери.

2. Принцип створення шрифтових композицій.

3. Існуючі шрифти

вміти :

1. Написати текст шрифтами різних алфавітів

2. Виконати шрифтову композицію.

3. Виконання графічних шрифтових композицій з існуючих шрифтів,

4. Проектувати різні рекламні написи,

5. Поєднувати напис та зображення,

6. Виконувати калліграмми,

7. Шрифтові плакати,

–     виконати інтерпретації теми та проектувати власні творчі шрифт

TuEIHcD

Mdf4FIv

Ok3otYW

HSLNubD

3rjNAqT