Показове заняття-семінар-конференція | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Показове заняття-семінар-конференція

16.02.2017р. відбулося відкрите показове заняття-семінар-конференція з дисципліни «Технології (технологія виробництва)» у групі ВТ-21 спеціальності «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу». Тема: «Зародження та історія розвитку ткацтва»

Мета семінару-конференції:

– формування у студентів інтересу до дослідницької роботи, залучення до дослідження історії розвитку ткацтва в Україні ;
– формування пізнавальної мотивацій до розвитку творчого професійного мислення, умінь і навичок розумової праці,використання теоретичних знань до розв’язання практичних, професійних завдань;
– навчити студентів самостійно ,творчо,працювати с підручниками,посібниками,довідковою літературою,першоджерелами , Інтернетом.

IMG_2126 IMG_2132
IMG_2133 IMG_2136
IMG_2138 IMG_2161
IMG_2224 IMG_2244