Прикладна екологія | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Прикладна екологія

Спеціальність:101« Екологія»
Кваліфікація: «Технік-еколог»

Впродовж мільйонів років Земля породжує та впорядковує життя, стигле колосся колишеться за вітром, щебечуть птахи у височині, зелене мереживо лісів дає притулок різним звірям, вирує життям океан. Забруднюється атмосфера, ґрунти, гідросфера, руйнується середовище життя, накопичуються відходи в результаті недбалого господарювання людини. Хто допоможе вирішити ці проблеми? ЕКОЛОГИ

st_f_12

  Наш випускник має бути підготовлений до роботи спеціаліста-еколога, спроможного вирішувати широке коло питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів при їх переробці. Технік – еколог може працювати у спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких, учбових установах та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також питання охорони праці на виробництві.