Спеціальність «Швейне виробництво» (ІШс) на основі освітньо- кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Спеціальність «Швейне виробництво» (ІШс) на основі освітньо- кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та повної загальної середньої освіти

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Культурологія

Основи філософських знань

Економічна теорія

Основи правознавства

Соціологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Вища математика

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Основи креслення

Основи технічної механіки

Загальна електротехніка з основами електроніки

Основи автоматизації технологічних процесів

Безпека життєдіяльності

Екологія

Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції

Основи підприємницької діяльності

Спецмалюнок

Матеріалознавство

Технологія виробів

Проектування підготовчо-розкрійних процесів

Обладнання виробництва

Охорона праці

Охорона праці в галузі

Економіка та організація виробництва

Конструювання виробів

Основи моделювання і художнє оформлення виробів

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Психологія та етика виробничих відносин

Основи педагогіки та методики викладання

Прикладна інформатика

Основи САПР виробництва

Технологія виготовлення виробів різного призначення

Індивідуальне виготовлення одягу

Конструювання перспективних моделей та виробів за індивідуальним замовленням

Декорування швейних виробів

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Навчальна практика з індивідуального виготовлення виробів

Навчальна практика конструкторська

Дипломне проектування