Спеціальність «Бухгалтерський облік» (Б) | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Спеціальність «Бухгалтерський облік» (Б)

Українська мова

Українська література

Іноземна мова (англійська/німецька)

Світова література

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта:
– Правознавство (основи правознавства ОПП)

Економіка (основи економічної теорії ОПП)

Людина і світ

Художня культура (культурологія) ОПП

Математика

Фізика

Астрономія

Біологія

ГеографіяХіміяЕкологія (основи екології ОПП)

Технології (Технологія та обладнання виробництва ОПП)

Інформатика (Основи обчислювальної техніки)

Фізична культура (фізичне виховання)

Захист Вітчизни

Технології (Бухгалтерський облік) ОПП

Фінансова грамотність

Основи філософських знань

Соціологія

Вища математика

Інформатика і комп’ютерна техніка

Фінанси підприємства

Економіка підприємства

Статистика

Безпека життєдіяльності

Фінансовий облік

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології обліку

Облік і звітність у бюджетних установах

Контроль і ревізія

Податкова система

Казначейська справа

Фінанси

Гроші та кредит

Охорона праці

Психологія і етика виробничих відносин

Менеджмент

Маркетинг

Основи аудиту

Бухгалтерська звітність підприємства

Ціноутворення

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Статистика підприємства

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Технологія галузі

Охорона праці в галузі

Навчальна практика

Виробнича практика