Спеціальність «Дизайн» (Д) | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Спеціальність «Дизайн» (Д)

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Культурологія

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Економічна теорія

Соціологія

Основи правознавства

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Історія мистецтв

Основи теорії дизайну

Основи композиції

Кольорознавство

Основи пластичної анатомії

Основи креслення і нарисної геометрії

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Охорона праці

Безпека життєдіяльності

Основи екології

Етика ділового спілкування

Санітарія та гігієна

Економіка та організація діяльності

Основи психології

Етика ділового спілкування

Економіка та організація діяльності

Рисунок

Живопис

Композиційна організація форми

Основи проектної графіки

Матеріалознавство

Технологія процесу

Основи формоутворення та конструювання

Макетування та робота в матеріалі

Художнє проектування

Комп’ютерне проектування

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Ужиткова графіка

Інформатика та комп’ютерна графіка

Чинники успішного працевлаштування

Основи маркетингу та менеджменту

Перспектива

Рекламна графіка

Декоративний живопис

Прикладні комп’ютерні технології

Дизайн і рекламні технології

Декоративно – прикладне мистецтво

Охорона праці в галузі

Інформаційна культура студента

Шрифти

Навчальна практика

Дипломне проектування