Спеціальність «Моделювання та конструювання промислових виробів» (МК) | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Спеціальність «Моделювання та конструювання промислових виробів» (МК)

Українська мова

Українська література

Іноземна мова (англійська/німецька)

Світова література

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта:

Правознавство (основи правознавства ОПП)

Економіка (основи економічної теорії ОПП)

Людина і світ

Художня культура (культурологія) ОПП

Математика

Фізика

Астрономія

Біологія

Географія

Хімія

Екологія (основи екології ОПП)

Технології (Технологія та обладнання виробництва ОПП)

Інформатика (Основи обчислювальної техніки)

Фізична культура (фізичне виховання)

Захист Вітчизни

Фінансова грамотність

Основи філософських знань

Соціологія

Вища математика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи креслення

Безпека життєдіяльності

Рисунок

Живопис

Комп’ютерна графіка

Основи стандартизації та управління якістю продукції

Матеріалознавство

Основи технології виробів

Устаткування для виготовлення виробів

Економіка, організація та планування виробництва

Основи конструювання виробів

Художнє проектування виробів

Основи охорони праці

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Основи педагогіки та методика викладання

Основи психології

Основи САПР виробництва

Інформаційна культура студента

Основи маркетингу та менеджменту

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Історія стилів у мистецтві та костюмі

Основи прикладної антропології та біомеханіки

Технологія виготовлення виробів з різних матеріалів

Конструювання виробів з різних матеріалів

Практикум з проектування виробів

Спеціальне обладнання для виготовлення виробів

Оздоблення одягу

Основи композиції

Охорона правці в галузі

Перспектива

Індивідуальне виготовлення виробів

Навчальна практика