Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» (ОР) | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» (ОР)

Українська мова

Українська література

Іноземна мова (англійська/німецька)

Світова література

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта:

Правознавство (основи правознавства ОПП)

Економіка (основи економічної теорії ОПП)

Людина і світ

Художня культура (культурологія) ОПП

Математика

Фізика

Астрономія

Біологія

Географія

Хімія

Екологія (основи екології ОПП)

Технології (Технологія та обладнання виробництва ОПП)

Інформатика (Основи обчислювальної техніки)

Фізична культура (фізичне виховання)

Захист Вітчизни

Фінансова грамотність

Основи філософських знань

Соціологія

Вища математика

Нарисна геометрія

Теоретична механіка

Прикладна електротехніка з основами  електроніки

Металознавство та конструкційні матеріали

Безпека життєдіяльності

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Технологія галузі

Обладнання галузіОбробка різанням, металорізальний інструмент і верстати

Автоматизація технологічних процесів галузі

Економіка, організація і планування виробництва

Основи охорони праці

Основи стандартизації, допуски, посадки та технічні вимірювання

Технологія ремонту обладнання галузі

Прикладна механіка

Інженерна графіка

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Основи педагогіки та методика викладання

Основи психології

Прикладна інформатика

Інформаційна культура студента

Мікропроцесори та електронне оснащення технологічного обладнання

Основи підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту

Переддипломна практика

Навчальна практика

Прикладна пневмо та гідроавтоматика

Технологія та обладнання прядильного виробництва

Технологія та обладнання ткацького виробництва

Технологія та обладнання трикотажного виробництва

Технологія та обладнання опоряджувального виробництва

Технологія та обладнання швейного виробництва

Основи проектування в галузі машинобудування

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Охорона праці в галузі