Участь у науково-практичної конференції | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Участь у науково-практичної конференції

         Студентка групи Е-21 Шкіря Карина взяла участь у роботі  III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Образ міста в сучасному українському соціологічному дискурсі», яка відбулася 04.11.2016 року в Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки м. Луцька, організаторами якої виступають Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національна академія наук України Інститут соціології, Український католицький університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Луцька міська рада, Управління культури.

3sivjmt

         Під керівництвом викладача соціальних дисциплін доц. Щербини М.М. вона написала статтю «Міфологія впорядкування світу: місто та міф» та пройшла конкурсний відбір до участі в цій конференції в секції «Міфологічні мотиви і сюжети створення міст». Робота присвячена аналізу різних підходів до розуміння міфу як специфічного світогляду, актуального з часів архаїки до сучасності. Авторка, спираючись на дослідження сучасних філософів, розглядає феномен міфу в соціокультурній дійсності. В статті описано риси міського космогонічного міфу, він виступає як спосіб освоєння і структуризації orbi et urbi – світу та міста.

         Стаття Карини бере дистанційну участь та буде опублікована у «Науковому віснику Східноєвропейського національного університету, серія «Філософські науки».