Захист курсових робіт студентами ІІІ курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Захист курсових робіт студентами ІІІ курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

07 червня 2024 року пройшов захист курсовий робіт з дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Вивчення дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” базується на теоретичній підготовці та отриманні студентами практичних навичок з розробки інновації і підготовки результатів до представлення зацікавленим сторонам.

Тому робота студентів під час виконання курсової роботи побудована як послідовність кроків з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, які були передбачені змістовими модулями навчальної дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами”. Присутні стейкхолдери, а саме: кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Кочорба В.Ю. та доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій ННІ «Каразінський банківський інститут», к.е.н., доцент Вядрова Н.Г., члени комісії із захисту від коледжу заступник директора з навчально-виробничої роботи Зерній О.В., викладачі економічних дисциплін Татарнікова О.Ю., Коваленко О.О. розглянули всі стартап-проєкти та взяли активну участь в обговоренні, в можливості реалізації проєктів та фінансових розрахунків, термінів окупності стартап-проєктів.

Не зважаючи на обмежені умови, спричинені війною, Україна не зупиняється в процесі економічного розвитку, відкриваються та оновлюються підприємства, активно здійснюється торгівля.

Тому важливим є питання збільшення кількості кваліфікованих фахівців, які здатні на позитивні зміни та ефективну діяльність у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Наші здобувачі освіти під час захисту продемонстрували високий рівень обізнаності та широке коло професійних інтересів.

Бажаємо впевнено йти вперед, досягати мети, створювати потужний ресурс для розвитку та процвітання особистісного й суспільного.

Доповідь_курсова_Буряк А._Е-31

Захист_Курсової_роботи_Демченко_Анна_Е-31