Зміна фінансування | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Зміна фінансування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство освіти

і науки України

06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Державний вищий навчальний заклад “Харківський коледж текстилю та дизайну”

НАКАЗ

м. Харків

від «14» серпня 2017 року                                                                                           №2-121

Зміна фінансування

  1. Балацький Андрій Андрійович бувзарахован на 2 курс денного відділення спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на основі повної загальної середньої освіти на місце, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб наказом від 15.08.2017 р. №2-119.
  2. Бондарева Марія Дмитрівна була зарахована на 2 курс денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Швейне виробництво» на основі повної загальної середньої освіти на місце, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб наказом від 15.08.2017 р.
    №2-119.
  3. Бублик Мирослава Олегівна була зарахована на 2 курс денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Виробництво та дизайн тканин, трикотажу і пряжі» на основі повної загальної середньої освіти на місце, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб наказом від 15.08.2017 р. №2-119.
  4. Бутенко Віктор Олексійович був зарахован на 2 курс денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Виробництво та дизайн тканин, трикотажу і пряжі» на основі повної загальної середньої освіти на місце, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб наказом від 15.08.2017 р. №2-119.

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Перевести студента ІІ курсу Балацького Андрія Андрійовича денного відділення спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з місця, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантне місце державного бюджету.
  2. Перевести студенткуІІ курсу Бондареву Марію Дмитрівну денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Швейне виробництво» з місця, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантне місце державного бюджету.

 

  1. Перевести студенткуІІ курсу Бублик Мирославу Олегівну денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Виробництво та дизайн тканин, трикотажу і пряжі» з місця, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантне місце державного бюджету.
  2. ПеревестистудентаІІ курсуБутенко Віктора Олексійовича денного відділення спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Виробництво та дизайн тканин, трикотажу і пряжі» з місця, що фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантне місце. державного бюджету.

 

 

 

 

 

 

          Директор коледжу                                                                 О.А. Ємельянова