10 | Червень | 2024 | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Захист курсових робіт студентами ІІІ курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

07 червня 2024 року пройшов захист курсовий робіт з дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вивчення дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” базується на теоретичній підготовці та отриманні студентами практичних навичок з розробки інновації і підготовки результатів до представлення зацікавленим сторонам. Тому робота студентів під час виконання курсової роботи побудована як послідовність кроків з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, які були передбачені змістовими модулями навчальної дисципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами”. Присутні стейкхолдери, а саме: кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового ...

Докладніше