Підготовчі курси | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Підготовчі курси

Підготовчі курси поглиблення знань

   Зміст програм довузівської підготовки відповідає стандартам загальноосвітньої середньої школи.

   Мовленнєва  підготовка (Українська мова) спрямовується на вироблення і вдосконалення вмінь та навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, засвоєння системних знань про мову як засобу вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок. При підготовці слухачів з української мови значна увага приділяється таким видам занять як аудіювання, читання, говоріння, письмо та ін..

Значне місце в курсі «Математика» відводиться розв’язуванню тестових задач і задач на відсоткові розрахунки, завдань різних рівнів складності, даються елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики.

Підготовка до вступу у ВНЗ також включає проведення курсів з «Малюнку».

 

   При вступі до коледжу конкурсний бал розраховується з урахуванням додаткових балів за успішне закінчення курсів довузівської підготовки відповіно до  Правил прийому до Державного вищого навчального закладу „Харківський коледж текстилю та дизайну” в 2015 році. 

   Вартість навчання на курсах поглиблення знань:

  • від 175-220 грн. на місяць (в залежності від комплектації слухачів).

   Для вступу на курси поглиблення знань необхідно подати такі документи:

  • Заява;

Документ про оплату навчання.

dov1

dov2

dov3

dov4

dov5

dov6