Студентська науково-практична конференція | Харківський фаховий коледж технологій та дизайну

Студентська науково-практична конференція


Інформація про проведення студентської науково-практичної конференції

24 листопада 2016 року в коледжі було проведено студентську науково-практичну конференцію «Природничі науки як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів».

Мета зібрання – це:

          1)залучити до науково-дослідної роботи студентів І курсу та активізувати діяльність студентів старших курсів;

          2)підкреслити значення природничих наук у підготовці майбутніх молодших спеціалістів та підвищення їх професійної компетентності;

          3)показати єдність навчальних дисциплін природничих наук;

          4)розширити мережу взаємозв’язків між цикловими комісіями, гуртковою роботою, лабораторіями тощо.

          Перед початком конференції всі учасники та гості конференції оглянули художньо-технічну виставку студентських робіт за результатами гурткової роботи природничих дисциплін.

Деякі експонати виставки

vfzxop4lcgqwf9

yloppmwvz8tr7d

          Привітала учасників конференції директор коледжу Ємельянова Олена Андріївна, звернувши увагу на слова французького натураліста Жанна Кюв’є, що «систему наук потрібно розглядати як систему природи: все в ній нескінченно і все необхідне», які були вибрані епіграфом конференції. Також вона підкреслила, що науково-дослідна діяльність впливає на якість навчального процесу, підвищує ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їх творчий потенціал, допомагає студентам розвивати такі позитивні та важливі якості, як самоорганізація, творче мислення, відповідальність тощо.

          Викладач-методист Холодова Ніна Олександрівна у своєму виступі розкрила питання щодо організації науково-дослідної роботи студентів, як діяльності пошукового, теоретичного та експериментального характеру. Було пригадано вислів Д.І.Менделєєва: «Кордонів наукового пізнання та передбачення припустити неможливо». Також зроблено акцент на такі основні напрямки наукової роботи студентів як навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості; пошукові та наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів за певною науковою темою чи проблемою.

 Ємельянова О.А.,

директор ДВНЗ «ХКТД»

mfvagw1

Холодова Н.О.,

викладач-методист

zptpaoz

           Ураховуючи те, які, серед системи природничих наук, дисципліни вивчаються у коледжі, під час роботи конференції доповіді слухалися за такими напрямами:

І. «Фізика. Хімія».

Фото деяких презентаційних доповідей студентів

Гуторка Дмитро, група ОР-21

gqkakxt

         Больбух Ігор, група ОР-21

zfdtgom

Пшишевська Поліна, група Ш-21

5akaiwp

Плуженко Олена, група МК-11

efhfwqo

ІІ. «Біологія»

Фото деяких презентаційних доповідей студентів

Медведєва Валерія,група Ш-11

vnzprdr

Храмцова Дарина, група МК-11

exwkcie

Лук’янченко Валерія,група Д-11

nepdmno

Муковоз Юлія,Група Е-21

edgru62

Педченко Анастасія, Огородник Анна,  група МК-11

tbabtho

Матеріальний Максим, група ХТ-11

zchtkwa

ІІІ. «Екологія».

Фото деяких презентаційних доповідей студентів

Вишинська Вікторія, група ЕП-41

65q6coi

Колінько Єлизавета, група Д-11

egfeool

Попова Ксенія, група Д-11

ihkyudy

Деніщенко Олена, група ЕП-21

ghipvg2

          Після всіх доповідей було нагородження всіх учасників конференції та викладачів − наукових керівників студентів.

Шрамко Н.М., методист коледжу

1vlmf0u

d2stwcu

ykjwson